MSK speiderene har som motto «Speidere for Kristus og menigheten». Speiderne er en del av Grimstad Misjonsmenighets barne- og ungdomstilbud.

Speidergruppa har rundt 80 speidere, og er ei stor speidergruppe i Grimstad. Vi driver et tradisjonelt speiderarbeid med en klar fokus på det kristne budskapet.

Speiderene hos oss er fra 7 år og oppover, og vi har følgende inndeling:

Småspeider: fra 2. til 4.klasse
Storspeider: 10 år og oppover (5.klasse)

Rovere: fra 1. vgs (16. år)  og opp til 25 år
Leder: fra  25 år og oppover.

Vi har alle møtene på tirsdager kl. 17.30 til kl. 19.00 (18.45 for småspeideren). I tillegg arrangeres det flere speiderturer gjennom året for både småspeidere, storspeidere og rovere. Småspeiderene har stort sett alle sine møter ute, og har sitt eget leirsted i skogen ved Rosholtkjenna.

Storspeideren er inndelt i fem patruljer som hver har sine patruljeførere og eget opplegg. I tillegg er det felles troppsmøte for storspeideren omtrent én gang i måneden. Storspeideren holder som regel til i eller rundt misjonskirken i Grimstad.

Roverne hjelper vanligvis til som ledere og finner på mye spell og morro. I tillegg drar de på egne turer og har egne møter av og til.

Mer informasjon og terminlister kan du finne på: http://grimstadmisjonskirke.no

Ta kontakt dersom du virker interessert eller lurer på¨noe.

Velkommen til speidere, rovere og ledere!

Gruppeleder
Roy Slettene

Troppsleder gutter
Christoffer Flåten

Troppsleder jenter
Vivi Haavik Tønnessen

Gruppeleder

Roy Slettene