En gammel speidergruppe som ble stiftet 23.3.1948, men som har vært inaktiv siden 1994 har gjenoppstått fra august 2020. Gruppa har startet opp med troppen og har 9 aktive medlemmer fra 5. kl. og oppover.

Gruppa har tilhørighet på Vestre Sandøya, der vi har valgt å ha fokus på sjøspeiding. Speidergruppa har overtatt 3 andunger (seilbåter på 20 fot) og disse brukes aktivt på møtene som holdes på tirsdager fra kl. 18.15-19.45. Når seilsesongen er over blir «Klubben» som ligger i kjelleren på Sandøya skole vår base for møtene.

Gruppeleder:
Sonja May Amundsen
Telefon: 97175746
E-post: smamundsen@gmail.com