Gutter og jenter fra 1. til og med 4. klasse.
M
øtene er mandager fra kl 17.00 til kl 19.00.

Det er lagt opp til at mesteparten av aktivitetene er utendørs og derfor må barna kle seg etter vær og temperatur. Det er ofte bløtt når man krysser Biejordene, så støvler er å anbefale.

Når det er snø er det viktig med varmt tøy og gode sko. Det blir stolping og lek i snøen når vi er ute.

Ledere:

Gro Anita Vehus tlf 958 94915 mail: groavehus@hotmail.com  

Morten Tobiassen tlf 476 13501 mail: morttobi@broadpark.no 

Rolf Øystein Andersen tlf 906 95601 mail: rolf.oystein@losmail.no

Gruppeleder