Trinn 3 i Vågsbygdskauen juni 2022

13 februar, 2022 av Even Karlsen

Velkommen på Trinn 3 Ledelse av medledere

Dato: 10.-12. juni 2022 + forkveld.
Sted: Vågsbygdskauen, Kristiansand
Forkveld: onsdag 1. juni kl 18-21
Sted: Randesund, Kristiansand.

Kursets overordnede mål:
Gjennom patruljearbeid skal deltakerne bli mer bevisste på seg selv som speiderledere og få dypere forståelse for speidingens verdigrunnlag.
Deltakerne skal være i stand til å bevisst og aktivt bruke speidermetoden og veiledning som ledelsesform i alle lederoppgaver.

Kurshelgen 10.-12. juni foregår ute i Vågsbygdskauen vest for Kristiansand. Kurset foregår i ulendt terreng, og turen er 6-8 km lang. Patruljene bærer selv både personlig og felles utstyr.

Kurset er for deg som har gjennomført lederstart, trinn 1 og trinn 2.
For å få best utbytte av kurset er det fordel om du har erfaring som leder.

Detaljert informasjon om kurshelga vil bli gitt på forkvelden.

Sørlandet krets og Aust-Agder krets dekker kursavgiften for sine ledere*.

Du kan lese mer om grunntreningen og trinn 3 her:
https://speiding.no/medlem/ledertrening/kurs-i-grunntreningen

Velkommen til en spennende og utfordrende helg i Vågsbygskauen.

Du som ikke er medlem i Sørlandet krets eller Aust-Agder krets betaler deltakeravgift kr 850 til konto 2801 47 11521 Kilden Sørlandet krets.
Betaling merkes med Trinn 3 og deltakernavn.

Påmeldingsfrist er 17. mai 2022

Husk å gi beskjed dersom du blir forhindret fra å møte. *Deltakere som ikke møter eller trekker seg etter 17. mai må betale kursavgift. Aust-Agder krets og Sørlandet krets vil kreve inn deltakeravgiften.