Viktig informasjon!!

12 mars, 2020 av Even Karlsen

Aust-Agder krets stiller seg lojalt til Norges speiderforbunds beslutning:

Det er nå tatt en beslutning i Norges speiderforbund sentralt om å avlyse alle nasjonale arrangement til og med 30. april.

Forbundet oppfordrer også alle grupper, kretser og korps til å avlyse alle speideraktiviteter hvor vi møtes fysisk til og med 30. april.

https://speiding.no/nyhetsarkiv/viktig-informasjon